divendres, 29 de gener de 2016

Practiquem acrogimnàstica en Educació Física. Tercer curs

 L'Acrogimnàstica sorgix al intentar aconseguir un nou enfocament dins del món de les agilitats. Amb aquest tipus de treball eliminem la complexitat i riscos que suposen agilitats tradicionals.
Alguns aspectes a destacar de l'acrogimnàstica:
  • Treball d'agilitats, habilitats gimnàstiques i/o acrobàtiques principalment en grup,  incidint en l'aprenentatge cooperatiu enfront del competitiu. Es donen confiança i seguretat de forma recíproca, compartixen l'experiència motriu, i potencien l'autonomia del grup, al mateix temps que adquirixen una major responsabilitat.
  • Superació de pors i inhibicions, bloquejos, diferència de talla i/o pes.
  • Augmenta les possibilitats de rendiment motor per mitjà del condicionament i millora de les capacitats físiques i el perfeccionament de les seues funcions d'ajust, domini i control postural, desenvolupant actituds d'autoexigència i superació
  • S'utilitzen estratègies ideals gràcies als canvis de rol per part de l'alumnat, per a atendre la diversitat dels alumnes, així com a les possibles discapacitats motores i sensorials ( atenent el treball d'adaptacions curriculars).
  • És fonamental la creativitat tant individual com grupal.
  • Es ressalta el component expressiu, per mitjà de la busca de la bellesa del gest i l'exploració sobre l'estètica del moviment humà, tant dels elements apresos com els que es generen.
  • Representacions, coreografies... davant dels companys.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada